YÜKLENİYOR . . .

ENFLASYON NEDİR ve NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, ekonomik açıdan önemli; dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Artışı durumda halkın gelir dağılımının giderek bozulmasına yol açar. Bu nedenle ülkenin geleceği ve halkın refahı için enflasyondaki değişime çok dikkat edilmeli ve dengede tutmak için çalışmalar yapılmalıdır. Bu yazımızda enflasyonun ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, etkilerini ve enflasyon türlerini anlatacağız. Keyifli okumalar!

12
Mayıs
enflasyonnedir

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, bir ülkedeki mal ve hizmetlerinin fiyatının artmasıyla birlikte paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eden kavramdır. Dikkat edilmesi gereken unsur mal ve hizmetlerin fiyatındaki artış değil; mal ve hizmetlerin fiyatındaki artış sebebiyle ülke genelinde alım gücünde meydana gelen azalmadır.

Enflasyon kavramını doğru anlamak için iki unsuru göz önünde bulundurmak gerekir: İlk olarak enflasyon artışı sadece belirli mal ve hizmetlerin fiyatlarıyla takip edilemez. Yani genel olarak malların ve hizmetlerin artışındaki orana dikkat etmek gerekir. İkinci olarak da artışın bir ya da birkaç defalık değil uzun bir zaman içerisinde gerçekleşmiş olması ve halen devam ediyor olmasına dikkat edilmelidir.

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde enflasyon TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından hesaplanmaktadır. TÜİK, enflasyonu hesaplamak için belirli periyotlarla fiyat değişimini gözlemlemek üzere; benzin istasyonları, muayenehaneler, hizmet sağlayıcılar, marketler gibi birçok alanda inceleme yapar. Enflasyonu hesaplamak için kullanılan iki temel endeks; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-D-PPI)’dir.

TÜFE, tüketicilerin kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışı, ÜFE de yurt içindeki üreticilerin, yurt içinde sattıkları ürünlerin fiyatlarındaki artışı gösterir. TÜFE’de gıda, giyim ve binek araçları gibi hane halkına ait yani kişisel tüketime yönelik mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi takip etmek için kullanılan fiyat endeksidir. Yİ-ÜFE ise ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içinde satılan ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen fiyat endeksidir.
enflasyonnedir

Enflasyon Etkileri Nelerdir?

Enflasyonun artması, ülke genelinde kalıcı ve geçici birçok soruna yol açar. Enflasyonun etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gelir dağılımının bozulmasına yol açar. Enflasyondan en çok etkilenen dar gelirli kişilerdir.
  • Alım gücünün azalması sosyal sorunlara yol açar. Üretici ve tüketici arasında anlaşılmazlık yaşanır.
  • Paranın değeri düştüğü için birikim yapılmaz. Parayı elden çıkarmak için mala yatırım yapılır. Bu da paranın değerinin daha çok düşmesine yol açar.
  • Borçlanma maliyetlerinde yükseliş yaşanır.
  • Gerçek gelirlerde gerileme olur.
  • Tüm bunların sonucunda para değer kaybetmeye devam eder.

enflasyonnedir

Enflasyon Türleri Nelerdir?

Ortaya çıkışına neden olan etkenlere bağlı olarak enflasyonun 3 türü vardır:

Arz Enflasyonu

Arz enflasyonu, üreticiler arasındaki rekabetin bozulması sebebiyle mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesinin, maliyetin artmasının ve toplam arzın azalmasının neden olduğu enflasyon türüdür.

Maliyet Enflasyonu

Maliyet enflasyonu, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasına bağlı olarak oluşur. Emek, sermaye ve tabii kaynaklar gibi üretim faktörleri, üretilen mal ve hizmetlerin gerçek maliyetini oluşturur. Bunların piyasa fiyatlarının artması aynı zamanda maliyetlerinin artmasını gerekmektedir.

Talep Enflasyonu

En çok rastlanan enflasyon türüdür. Talep enflasyonu, para bolluğundan dolayı daha fazla mal ve hizmet talep edilmesine ve bunun sonucunda fiyatların artması olayıdır. Harcamalar ve ihracat toplamının üretim ve ithalat tutarını aşması, talep enflasyonu meydana getirir.

"Enflasyon nedir ve nasıl hesaplanır?" hakkında daha fazla bilgi almak için diğer içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Puan Harca platformu, tüm banka ve marka kartlarındaki puanları tek bir yerde toplayarak bakiyeyi görmenizi ve harcamanızı sağlayan bir sistemdir. Anlaşmalı olduğumuz markaların kampanyalarına katılmak ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kart puanlarını birleştirerek özgürce harca!

Uygulamayı Aç